บริการของเรา

การออกแบบ

บริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้โดดเด่น ทันสมัย และตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย เพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงภาพลักษณ์ของสินค้าที่ดียิ่งขึ้น

ให้คำปรึกษาการเลือกชนิดวัตถุดิบและจัดสเปค

ให้คำปรึกษาด้านการเลือกสรรชนิดวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิต ให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้ และงบประมาณที่คุ้มค่าที่สุดด้วยความจริงใจ เพื่อประสิทธิผลสูงสุดของท่าน

 

บริการขนส่ง

บริการขนส่งทั่วประเทศ

(ตามเงื่อนไข)