บริการของเรา

บริการออกแบบ

บริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้โดดเด่น ทันสมัยและตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย เพิ่มมูลค่าสินค้ารวมถึงภาพลักษณ์ ของสินค้าที่ดียิ่งขึ้น

ให้คำปรึกษาต่างๆ

ถุงซิป

ให้คำปรึกษาด้านการเลือกสรรชนิดวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิต ให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้ และงบประมาณที่คุ้มค่าที่สุดด้วยความจริงใจ

บริการออกแบบ

บริการขนส่งทั่วประเทศ

(ตามเงื่อนไข)