ซองซีลสามทาง (ติดซิป/ไม่มีซิป)

มีลักษณะการซีลซองปิดทั้ง3 ด้าน เปิด1ด้านสำหรับบรรจุสินค้าและ ซีลปิด )สามารถเลือกติดซิปได้ ส่วนใหญ่นิยมใช้บรรจุสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นผง ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง  เช่น อาหารทะเล ซองสุญญากาศ เครื่องปรุงรส เครื่องเทศ ซองปรุงรส อาหารแห้ง ขนม ครีม

สามารถเพิ่มรอยฉีก (V-cut) เพื่อความสะดวกในการฉีก ใช้งาน เพิ่มรูเจาะสำหรับแขวนบน ชั้นโชว์สินค้า หรือเพิ่ม ซิปล็อก เพื่อสามารถเปิดปิดใช้งาน ได้หลายครั้งและเก็บ รักษาได้นาน

หมวดหมู่: