สินค้าชนิดผง กาแฟ

ถุงบรรจุภัณฑ์

กาแฟ, ชา, ครีมเทียม, นมผง, ฯลฯ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ สิ่งสำคัญคือรักษาความสดใหม่ กลิ่นหอม รสชาติ ซองบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้จะต้องมีคุณสมบัติในการป้องกันการผ่านเข้าออกของก๊าซ กันความชื้น รวมทั้งความร้อนและแสงได้เพราะการที่บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้สัมผัสกับอากาศ รักษากลิ่นหอมของผลิตภัณฑ์ ความร้อนหรือแสง จะทำให้คุณสมบัติของสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมลงได้ ดังนั้นซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ดีจะช่วยลดจำนวนของเสียได้