ยา

ถุงฟอยด์

ซองอลูมิเนียมฟอยล์ มีคุณสมบัติในการ ป้องกันได้ทั้งก๊าซต่างๆ กันการซึมผ่านของก๊าซ นํ้า กลิ่น น้ำมัน และแสง ได้อย่างดีเยี่ยม ทําให้สามารถ ปกป้องและถนอมผลิตภัณฑ์ทีบรรจุอยู่ภายในได้ ยาวนานกว่า ฟิล์มชนิดอื่นๆ ทั้งทีเป็นของแข็งและ ของเหลว ทนต่อการกัด กร่อน ได้และผิวของฟอยล์อลูมิเนียมก็มีความมัน วาวสวยงาม