สินค้าแช่แข็ง บรรจุภัณฑ์สุญญากาศ

ถุงสูญญากาศ

อาหารทะเล เนื้อสัตว์แช่แข็ง ไส้กรอก ไอศกรีม อาหารแช่แข็งทุกชนิด อาหารพร้อมรับประทาน ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ซองบรรจุภัณฑ์ที่ใช้จะต้องมีความเหนียว และทนต่อความเย็นที่อุณหภูมิติดลบ เพื่อที่จะสามารถใช้กระบวนการบรรจุแบบสุญญากาศได้ ต้องทนต่อกรด, น้ำมัน และป้องกันการผ่านเข้าออกของก๊าซได้ดี อีกทั้งเก็บรักษากลิ่น,รส,และความสดของอาหารได้ดี