ผลิตภัณฑ์การเกษตร ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน

ถุงบรรจุภัณฑ์

ซองบรรจุภัณฑ์สำหรับการเกษตร เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน ใช้ฟิล์มและวัตถุดิบที่มีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงดึงรอยซีลแน่น เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ของลูกค้าสู่มาตรฐาน ระดับสากล สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น เหยื่อกำจัดหนู ผลิตภัณฑ์ทากันยุง ผลิตภัณฑ์ยาฆ่าหญ้า ผลผลิตการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ และอื่น ๆอีกมากมาย