ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานบัญชี

 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • สาขาวิชา บัญชี
 • เพศ ไม่จำกัด
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office ได้ โดยเฉพาะโปรแกรม Excel / Function VLOOKUP ได้เป็นอย่างดี

พนักงานธุรการ

 • การศึกษาขั้นต่ำ ม.6
 • เพศ หญิง
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมMS. Office และ MS. Excelได้

พนักงานขับรถส่งของ

 • การศึกษาขั้นต่ำ ป.6 ขึ้นไป
 • เพศ ชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป