ซองบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) คือ อะไร? 


ฟิล์มลามิเนต (Laminated Films) คือ อะไร? 


ประเภทของฟิล์ม มีกี่ประเภท? อะไรบ้าง?


คุณสมบัติของฟิล์มแต่ละประเภท มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไรบ้าง?